مطالب كمیاب آنلاین

راه اندازی یك میلیون پورت VDSL تا آخر سال

راه اندازی یك میلیون پورت VDSL تا آخر سال

گوشیهای اندرویدی بزرگترین شبكه تشخیص زلزله در جهان

گوشیهای اندرویدی بزرگترین شبكه تشخیص زلزله در جهان

ابداع آجرهای هوشمندی كه مانند باتری برق را ذخیره می كنند

ابداع آجرهای هوشمندی كه مانند باتری برق را ذخیره می كنند

قابلیت جدید كنترل كامنت در توییتر افزوده شد

قابلیت جدید كنترل كامنت در توییتر افزوده شد
فرمانده ستاد مقابله با كرونا در تهران خبر داد:

تهران همچنان در وضعیت اخطار و قرمز قرار دارد

تهران همچنان در وضعیت اخطار و قرمز قرار دارد

ماسك نانو سبك تر از ورق كاغذ تولید شد

ماسك نانو سبك تر از ورق كاغذ تولید شد

اینترنت رایگان هدیه خبرنگاری بر دوش یك اپراتور

اینترنت رایگان هدیه خبرنگاری بر دوش یك اپراتور

مذاكرات توییتر برای ادغام با تیك تاك

مذاكرات توییتر برای ادغام با تیك تاك
در راستای دولت الكترونیك انجام می شود

راه اندازی سفته دیجیتال و ارائه تسهیلات الكترونیكی

راه اندازی سفته دیجیتال و ارائه تسهیلات الكترونیكی

2500 كانال چینی از یوتیوب اخراج شدند

2500 كانال چینی از یوتیوب اخراج شدند
لینک دوستان كمیاب آنلاین