داغ ترینها: ....
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

مراقب فروش فضای دوم ایران در متاورس باشیم

مراقب فروش فضای دوم ایران در متاورس باشیم

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با تکیه بر درک هرچه بیشتر دولت از ابعاد مختلف روند جدید فضای مجازی بر بستر متاورس اظهار داشت: پیشبینی ها حکایت از این می کند که ارزش کسب و کارهای متاورس تا سال 1404 به هزار میلیارد دلار می رسد؛ ازاین رو باید مراقب فروش فضای دوم ایران در متاورس باشیم.


به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سعیدرضا عاملی در هجدهمین همایش بین المللی روابط عمومی ایران با عنوان «روابط عمومی آرمانی- واقعی، ذهنی-عینی و حسی-فراحسی متاورس: کارکردها و کاربردهای فرامکانی» با اشاره به اینکه ابزارهای متاورس شامل «واقعیت مجازی»؛ «واقعیت افزوده»، «واقعیت ترکیبی»، «واقعیت گسترده (صنعت امحا فاصله بین واقعیت و مجاز)»، «صنعت شبیه سازی»، «آواتارها»، «بلاک چین» و «اینترنت همه پدیده ها» است، اضافه کرد: هنگامی که ساختار ابزارهای متاورس را بررسی می نماییم، متوجه می شویم فناوری متاورس یک اکوسیستم (زیست بوم) دارد.
وی اظهار نمود: متاورس یک حوزه بین رشته ای است و موضوعات مختلفی به این حوزه مرتبط هستند و این حوزه ها در دو جنبه کلیدی اکوسیستم و فناوری قابل بررسی است، پس فناوری های کلیدی، از اینترنت واقعیت گسترده آغاز می شود و به متاورس می رسد و از اکوسیستم متاورس پشتیبانی می کند.
عاملی ضمن تاکید بر شناخت و درک هرچه بیشتر ابعاد مختلف روند جدید فضای مجازی بر بستر متاورس توسط جمهوری اسلامی برای ظرفیت سازی های مهم سخت افزاری و نرم افزاری اشاره کرد: پیش بینی ها حکایت از این می کند که تا سال ۱۴۰۴ کسب وکارها متاورس به ۸۰۰ تا هزار میلیارد دلار رسیده و فراجهان صنعتی تشکیل خواهد شد که یک غلبه تصویری و زندگی سه بعدی و دارایی های مجازی احراز شده را بصورت انفجاری افزایش خواهد داد.
وی در مورد اینکه، منطقی که فلسفه وجود و چگونگی متاورس را منعکس می کند چیست، اظهار داشت: منطق متاورس در چهار عنوان «محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی»؛ «تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به واقعیت و حس به فراحس (برآوردها)»؛ «تأمین و تضمین دارائی های فردی، نهادی، ملی، منطقه ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید)» و «متراکم سازی داشته های شخصی و تعلقات نهادی» تعریف می شود.
عاملی توضیح داد: سومین منطق متاورس تامین و تضمین دارائی های فردی، نهادی، ملی، منطقه ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید) است، بدان مدلول که اگر دولت و حکمرانی توجهی به دارایی های متاورسی نداشته باشد ایران مجازی در متاورس فروخته خواهد شد. باید در متاورس، مالکیت دارائی های ایران احراز شود و این دارائی متعلق به نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران است که تامین استقلال در این عرصه نیز بسیار مهم می باشد. شرکت ها، وزارتخانه ها باید متاورس خودرا تولید کنند، چونکه اگر این اتفاق رخ ندهد، شخصی پیدا خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای تعریف منطق اول یا همان محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی باید عنوان نمود که ما امروز در فضای مجازی حسی پیدا می نماییم که بیشتر این حس از محیط مجازی تعامل با دیگران شکل گرفته ولی این حسی که متاورس به انسان می دهد بطور قطع تجربه متفاوتی خواهد بود. البته باید اشاره کرد این جهان سه بعدی تنها بوسیله عینک های واقعیت مجازی نمی تواند توسعه پیدا کند. این که واقعیت مجازی به واقعیت عینی افزوده می شود (واقعیت افزوده) نکته قابل لمس منطق متاورس است. بر این اساس جهان دوم در جهان اول ادغام می شود و فضایی به وجود می آورد که فیزیکی سازی فضای مجازی در آن رخ می دهد.
به گفته عاملی، در منطق دوم متاورس که همان تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به واقعیت و حس به فراحس (برآوردها) است. اینکه فراحس چیست، می توان عنوان نمود که الهام از خودآگاه انسان شکل می گیرد یک فراحس است و این فراحس در این جهان بنیان مهمی دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه، نگرانی بزرگ که در متاورس وجود دارد این است که ذهن و خیال ما را ضعیف می کند، اضافه کرد: ما در گذشته خیال داشتیم و اکنون چون این خیال تبدیل به یک عینیت بیرونی می شود، آن نوآوری قدیم خودرا ضعیف می کند. وقتی دائماً در عینیت زندگی می نماییم خیال ما ضعیف خواهد شد و انسان اساساً به ذهنیت نیاز دارد تا بتواند از واقعیت های زمان، بیرون برود و یک نوع جهان جبران است که می تواند حل کننده چالش ها نیز باشد.
عاملی اشاره کرد: ۱۹ سال پیش بحث دو فضایی شدن را مطرح کردیم که به موازات جهان اول یک جهان دوم درحال ساخت است که باید به آن توجه کرد. قاعده گذاری و مقررات گذاری برای متاورس یک ضرورت جهانی است تصرف کردن در دارایی ها مجازی ملت ها خود نوعی اعلام جنگ است؛ بدین سبب یک دارایی با منطق بلاک چین، رمز ارز و الگوریتم ایجاد می شود. در منطق بلاک چین جعل امکان پذیر نیست وقتی با این منطق یک دارایی را رمزگذاری می کنید، امکان مشاهده همگانی دارد و کسی نمی تواند از آن بیرون رود و یک دارایی قابل اعتبار به وجود می آورد.
وی اضافه کرد: پرسش این است که آن منطقی که فلسفه وجود و چگونگی متاورس را منعکس می کند چیست. منطق متاورس در چهار عنوان «محسوس سازی جهان مجازی یا به تعبیری فیزیکی سازی جهان مجازی»، «تبدیل ذهنیت به عینیت، خیال و آرمان به واقعیت و حس به فراحس (برآوردها)»، «تأمین و تضمین دارائی های فردی، نهادی، ملی، منطقه ای و جهانی (ایجاد نظام ارزشی جدید)» و «متراکم سازی داشته های شخصی و تعلقات نهادی» تعریف می شود.
عاملی با بیان اینکه، منطق چهارم متاورس متراکم سازی داشته های شخصی و تعلقات نهادی است که تعاریف آن مشخص است، اضافه کرد: برخی به اشتباه از متاورس تعبیر به وب ۳ می کنند. در حقیقت وب ۳ در سطح تئوریک، تلفیقی از دو نسخه قبلی وب ۱(وب اطلاعات) وب ۲ (وب تعاملی) است و یک اکوسیستم برخط غیرمتمرکز بر پایه بلاک چین است و ما امروز وارد اینترنت ۳ خواهیم شد و عرصه این اینترنت متاورس است که یک زیست بوم با ماهیتی متفاوتی به وجود می آورد اما تحت همان حکمرانی اینترنت است که در اختیار آمریکا است.
چرا باید به موضوع متاورس توجه کرد؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با طرح این سوال که چرا باید در مورد پدیده های جدید مثل متاورس سخن گفت و فکر کرد و برنامه ریزی نظام مند داشت، اظهار نمود: ما نمی توانیم بدون توجه به گذشته درحال و آینده زندگی نماییم. گاهی وقتی به پدیده های جدید توجه نمی نماییم این پدیده ها برای ما یک نظام استبداد و جبر فناوری ایجاد می کنند.
عاملی اضافه کرد: هنگامی که در جبر فناوری و زندان فناوری گیر می نماییم، نمی توانیم برون رفتی برای خود بعنوان فرهنگ ایرانی اسلامی تصور نماییم، پس نزدیک دو قرن می شود که دنیا در نظام فناوری غرب زندگی می کند و ما نتوانستیم در این میدان آغازگر باشیم و به طور معمول تقلید و تکرار کردیم.
وی اضافه کرد: فقط تکرار کردیم و نتوانستیم فناوری را در نظام و زیست بوم جامعه و فرهنگ ایران بازسازی نماییم که این مساله خطر بزرگی است چونکه جامعه فاخری مانند ایران باسابقه هزاران ساله در تمدن باید بتواند هویت خودرا در تمدن تکنولوژیهای جدید پیدا کند.
عاملی همین طور با بیان اینکه، نزدیک به دو قرن است که در احاطه نوآوری های دیگران زندگی می نماییم و به طور معمول جنبه های شگفت انگیز زندگی ما را تشکیل می دهد و در سبک زندگی گرفتار «جبر فناوری های جدید» می شویم و خلاقیت فرهنگی و اجتماعی را از دست می دهیم، اضافه کرد: پیش از هر اقدامی نیاز به رهاشدن از «قفس شوک های فناوری» هستیم و از طرف دیگر نیازمند نوآوری ناظر بر بومی سازی و متناسب سازی پدیده های جدید با فرهنگ اسلامی-ایرانی هستیم. هنگامی که ما در قفس شوک های فناوری هستیم گرفتار خشونت نمادین می شویم.
وی توضیح داد: خشونت نمادین یعنی این که رفتارهای می نماییم که تناسبی با آن فناوری ندارد و استفاده هایی می نماییم که تناسبی با فناوری و زیست بوم زندگی ایرانی ندارد و یکی از فاکتورهای مهم سردرگمی، دوگانگی های فکری و گم گشتگی های فرهنگی، زندگی در «دنیای ناشناخته ها» است که منجر به «خشونت نمادین»، «هویت های سرد» و «گسترش احساس تنهایی» می شود.
عاملی با اشاره به رسوخ استفاده از تلفن همراه در دنیای امروز در محیط کار و تحصیل و این که بعنوان یک عامل برای نادیده شدن زن و شوهر و فرزندان در خانه تبدیل گشته است، اضافه کرد: این مساله نیز مانعی در عرصه زندگی امروزی است و ما نتوانستیم در این اکوسیستم خودمان را پیدا کنیم؛ بدین سبب باید درباره پدیده های جدید اشراف و آگاهی پیدا نماییم تا بتوانیم برون رفت هایی از این شرایط ایجادشده پیدا نماییم.
متاورس یک تغییر روند فناورانه است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اظهار نمود: نخستین نکته این است که متاورس از جنس «فناوری های تغییر روندی» شمرده می شود به تعبیری متاورس عرصه واقعی سازی ذهنیت ها و حسی سازی واقعیت ها را ایجاد کرده است.
عاملی اضافه کرد: آنچه از ذهن می گذرد در صنعت و تکنولوژیهای جدید یک واقعیت است و آنچه ما خیال فرض می نماییم تبدیل به یک عینیت و واقعیت می شود. دلیل آن هم مشخص است، چونکه عرصه فناوری نو، عرصه ریاضی دیجیتال است و ذهن ما هم کاملاً یک ذهن ریاضی و رقومی و الگوریتمی است. بدین سبب وقتی بستر برای ذهن فراهم می شود، آنچه در ذهن می گذرد یک واقعیت است و تبدیل به یک واقعیت رقومی قدرتمند می شود.
وی اضافه کرد: مشاهده می کنید که خود فضای سایبر نیز اولین بار در رمان علمی-تخیلی نیو رومانسر (۱۹۸۴)، اثر ویلیام گیبسون و ایده متاورس نیز اولین بار در رمان علمی-تخیلی «سقوط برف» نوشته نیل استیونسن (۱۹۹۲) عنوان شد به خاطر این است که یک امر خیالی کاملاً واقعیت است؛ بدین سبب امروز نمی گردد تخیلات را ساده انگاری نماییم. در رمان «سقوط برف» صحبت از پروتوگونیستی که قهرمان داستان است و یک وجود دو فضایی و دوشخصیتی دارد که هر دو فضا واقعیت مجازی است.
عاملی با تاکید بر اینکه، متاورس عرصه رقابت و همسان سازی و ظهور دوقلوهای آنالوگ-دیجیتال است، اضافه کرد: تجربه ای که در وب یک تا پنج داشتیم این بود که وب پنج به سمت وب یکپارچه حرکت کرد، یعنی نمی توانستیم تشخیص دهیم که این واقعیت است یا مجازی است، در حقیقت در وب ۵، می خواست به این سطح برسد، حالا مفهوم جدیدی تحت عنوان متا ذکر شد و شرکت های پرجمعیتی مانند فیسبوک که ۲ و نیم میلیارد نفر کاربر دارد به سمت آن حرکت کردند، آن هم به این خاطر که بتوانند روند جدیدی را شروع کنند که با تنوع های جدید تجدید حیات کنند و جلوی کاهش ارزش سهام خودرا بگیرند. اساساً فناوری به دنبال نوآوری است، اصلاً انسان جویای تنوع و امر جدید است. اگر فناوری موفق می شود بدین سبب است که می تواند این "جدید بودن" را برای انسان تامین کند.
وی با بیان اینکه، متاورس از دو واژه متا و یونیورس به مفهوم فرا یا ورای جهان تشکیل شده است، اظهار داشت: اگر جای کسانی که این فضا را نام گذاری کردند بودم نام متاپلیس (metaplace) به مفهوم فرامکان را بر روی این فضا می گذاشتم چون فرا جهان گرفتار یک تخیل می شود و معنای محققی ندارد، اما فرامکان واقعی تر است و سطحی را به وجود می آورد از جنس مکان، منتهی صنعتی و تولید شده عینیت جهان فیزیکی است ولی اثار واقعی امر فیزیکی را ندارد. در متاورس عطر گل را در اختیار فرد قرار می گیرد اما نمی تواند خود گل را در اختیار او قرار دهد بدین سبب یک امر فرامکان، تولید شده است که همه بازتاب های امر فیزیکی را ندارد.
عاملی افزود: بعضی تاکید می کنند که متاورس به لحاظ مفهومی یک پدیده جدید نیست، بلکه تلاشی است برای محقق کردن مفروضات جهان مجازی که جهانی با نظام زمانی و مکانی رهاشده از مفهوم خطی و یکجانشینی جهان فیزیکی است. منتقدان متاورس می گویند اصلاً اتفاقی رخ نداده چون همان وب و ارتباطات تعاملی است و هدست واقعیت مجازی اتفاق جدیدی نیست واقعیت این است که تلاش هایی صورت می گیرد که برای محقق کردن مفروضات جهان مجازی است. جهان مجازی جهانی رهاشده در بستر اینترنت است که امروز متاورس دنبال این است که با مفروضات نظام زمانی و مکانی رهاشده از مفهوم خطی و یکجانشینی جهان فیزیکی این فضای دوم را بازسازی و بازطراحی کند.
وی با بیان اینکه، متاورس درواقع انتقال به جهان دوم و زندگی کردن در جهان دوم بصورت واقعی با احراز مالکیت وابسته به کاربر و نه وابسته به پلت فرم است که مدار توجه آن انسان کاربر است، اضافه کرد: یعنی در اتاق پرو لباس را تن می کند و اندازه بودن لباس را متوجه می شود، ما امروز در واقعیت این کار را نمی توانیم انجام دهیم برای مثال وقتی وارد فروشگاه لباس می شویم نمی توانیم تمام لباس ها را برتن نماییم تا اندازه بودن آنرا متوجه شویم ولی دنیای متاورس این امکان برای ما فراهم می آورد.متاورس هویت و دارایی منحصر به فرد می سازد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اشاره کرد: متاورس هویت منحصربه فرد را می سازد و همانطور که می دانید هویت بدن فیزیکی ما منحصربه فرد است هویت های دیجیتال نیز در متاورس منحصربه فرد هستند.
عاملی اضافه کرد: درواقع در پروتکل ها، ماژول شناسایی ایجاد می شود و برنامه های تکمیلی آن نیز در ادامه توسعه می یابد. بر این اساس در متاورس هویت کاربران در دست خودشان است و نوعی خودمختاری دارند، به این معنا که آنها کنترل کامل روی اطلاعات هویتی خودشان دارند و به همین دلیل، نیاز به شخص ثالث برای تأیید هویت وجود ندارد.
بر اساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، عاملی همین طور در این همایش ضمن قدردانی از متصدیان این همایش و توجه به امر مردم داری و برگزاری جشنواره مردم واری با اشاره به جشنوراه مردم داری اظهار داشت: عنوان مردم داری دو امر را در ذهن من احیا کرد، یکی فرمایش مهم امیرالمومنین به مالک اشتر و دیگری مفهوم مردم واری در کنار مردم داری در نگاه معماری اسلامی است.
وی با اشاره به سفارش امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به مالک اشتر مبنی براینکه"دلت را از محبت مردم پر کن چون مردم یا هم دین هستند یا هم نوع تو هستند و تو بعنوان یک حاکم مسئولیت داری بامحبت با آنان رفتار کنی" اضافه کرد: ارتباط بامحبت مانند رابطه مادر و پدر با فرزند خود است والدین حتی بدی های فرزندان را در خیلی مواقع نادیده می گیرند و این که حضرت علی(ع) می فرمایند مردم یا هم دین تو هستند یا هم نوع تو؛ بدین سبب است که ایشان دایره مسئولیت حاکمیت نسبت به مردم را خیلی بزرگ می دانند.
عاملی با بیان اینکه، در این جشنواره یاد مرحوم پیرنیا در ذهن من تداعی شد اشاره کرد: مرحوم پیرنیا زمانی که در مورد خصیصه های معماری ایرانی صحبت می کردند مفهوم مردم واری استفاده می کردند. مرحوم پیرنیا می گفتند بنا باید مردم واری باشد پس اهمیت مشاعات بنا را مهم تر از اصل بنا می دانست و عنوان می کرد بناها باید فضایی برای مردم فراهم آورند این که بازارهای کوچک و بزرگی راه اندازی شود که تماماً مغازه باشد و فضای فراخی برای مردم فراهم نکند این بازار بنایی نیست که کارکرد مردم داری داشته باشد.
وی اشاره کرد: مردم داری در روابط عمومی باید بجای رئیس داری مورد توجه قرار گیرد و محور خدمات روابط عمومی ضمن نمایندگی کردن سازمان، توجه به مردم و ذی نفعان باشد. متأسفانه روابط عمومی ها اکثراً گرفتار تشریفات و رئیس داری شدند تا مردم داری پس روابط عمومی ها باید را به ذی نفعان توجه نمایند و بر این اساس یک تغییر نظام مفهومی در روابط عمومی نیاز است. البته زمانی که ادبیات و کارکرد و عملکرد جامعه روابط عمومی را بررسی می نماییم متوجه خواهیم شد که روابط عمومی در دو دهه اخیر در ایران رشد خوبی کرده است.

1400/12/08
11:54:10
5.0 / 5
826
تگهای خبر: آموزش , ابزار , اپل , اینترنت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
لینک دوستان كمیاب آنلاین