مطالب كمیاب آنلاین

به همت یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

بومی سازی یك محصول نانویی برای تصفیه آب و هوا

بومی سازی یك محصول نانویی برای تصفیه آب و هوا

استیكر كپشن به استوری اینستاگرام افزوده شد

استیكر كپشن به استوری اینستاگرام افزوده شد

ارائه راه حل مقرون به صرفه در پایش سطح جاده ها

ارائه راه حل مقرون به صرفه در پایش سطح جاده ها

موافقت گوگل با دوركاری بیشتر گوگلی ها

موافقت گوگل با دوركاری بیشتر گوگلی ها

میلیونها سیستم كامپیوتری در معرض خطر صدمه پذیری

میلیونها سیستم كامپیوتری در معرض خطر صدمه پذیری

نخستین تلسكوپی كه زباله های فضایی چند میلیمتری را نشان میدهد

نخستین تلسكوپی كه زباله های فضایی چند میلیمتری را نشان میدهد

تعداد شكایات از مخابرات بالا رفته است

تعداد شكایات از مخابرات بالا رفته است

بررسی قند خون با كمك ساعت اپل

بررسی قند خون با كمك ساعت اپل

انواع اینترنت ثابت و حركت به سمت 5G خانگی

انواع اینترنت ثابت و حركت به سمت 5G خانگی

فناوران برای نمایش ظرفیت های گیاهان دارویی به سوریه می روند

فناوران برای نمایش ظرفیت های گیاهان دارویی به سوریه می روند
لینک دوستان كمیاب آنلاین