داغ ترینها: ....
مشاور معاونت آموزش وزارت صمت تشریح كرد:

پیوند صنعت با زیست بوم نوآوری راهبرد اساسی وزارت صمت

پیوند صنعت با زیست بوم نوآوری راهبرد اساسی وزارت صمت

به گزارش کمیاب آنلاین مشاور اجرایی معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت اظهار داشت: این معاونت با عنایت به توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور، طرح ها و برنامه های تحول گرایانه ای را به منظور پیاده سازی اکوسیستم نوآوری و فناوری در بخش صنعت کشور پیشبینی کرده است.


به گزارش کمیاب آنلاین به نقل از ایرنا، امروز در دنیا خلاقیت و نوآوری مقدمه اصلی توسعه جوامع امروزی شناخته می شود و بر همین مبنا جامعه ای توسعه خواهد یافت که نوآوری به شکل واقعی در آن جریان داشته باشد.
نوآوری محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در کشورهای مختلف است و امروزه برای شرکت ها و صنایع مختلف بسیار حیاتی بوده و می تواند بسترهای رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها را در عرصه های ملی و بین المللی مهیا سازد.
هرچند امروزه ورود به کسب و کارهای نوین و قابل رقابت با دنیا خیلی سخت شده و این مهم نیازمند بهره مندی از دانش فنی روز است، اما با تنظیم مناسب قوانین و مقررات و پیشگیری از انحصارگرایی میتوان فضای رقابتی را در این عرصه ایجاد و نوآوری را در این حوزه ارتقا داد.
برای پیاده سازی و ارتقای اکوسیستم نوآوری و فناوری باید به اجزای سیستم شامل مسئولان، صاحبان منافع، ذینفعان، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها و شتاب دهنده های صندوق های نوآوری و شکوفایی خطرپذیر، موسسات مالی و اعتباری و روابط حقوقی فی درخلال آنها توجه گردد.
بر همین اساس معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به این موضوعات، طرح ها و برنامه های تحول گرایانه ای را به منظور برقراری روابط صحیح و منطقی در این عرصه به منظور پیاده سازی اکوسیستم نوآوری و فناوری در بخش صنعت کشور پیشبینی و اجرا کرده است.
مشاور اجرایی معاونت آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت که معاونت اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران را هم عهده دار است، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، برخی از این طرح ها و برنامه ها را به صورت خلاصه شرح داد.

طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار
سیدمهدی الدین امینی در خصوص طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) اظهار داشت: مطالعه این طرح از نیمه اول سال ۱۳۹۶ آغاز و از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد.
وی اضافه کرد: هدف کلی از تدوین و اجرای این طرح مشارکت های عینی، عملی و موثر صنعت و دانشگاه برای رسوخ فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری است.
مدیر حوزه معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت خاطرنشان کرد: بیشتر از ۱۴ هزار واحد اقتصادی در سامانه این طرح به آدرس www.iranetop.ir ثبت نام کرده اند.
وی افزود: بیشتر از پنج هزار مسئله صنعتی را طرح مبحث کرده اند که از این میان حدود هزار پروژه صنعتی قابل تبدیل به پروپزال استخراج شده است و بزودی جهت استفاده از ظرفیت اساتید، دانشجویان و سربازان تاپ در سامانه بارگزاری خواهد شد.
طرح بومی سازی فناوری های ارزبر
امینی طرح بومی سازی فناوری های ارزبر را یکی دیگر از طرح های اساسی وزارت صمت در جهت پیاده سازی اکوسیستم نوآوری در بخش صنعت عنوان نمود و اضافه کرد: این طرح در سال ۱۳۹۸ در این معاونت آغاز شد و در این راستا پروژه ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه های توانمند کشور در برنامه های اجرایی تعریف و به باعث آن ۱۴۰۶ قلم از محصولات وارداتی در سه سال قبل شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت افزود: در نهایت حدود ۵۰ محصول با بیشترین ارزبری و با جزئیات مشخص به منظور بومی سازی و معرفی به دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان استخراج شد.
به گفته وی، این طرح با عنایت به مسئولیت و ظرفیت موجود در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران -ایدرو به منظور پیگیری نهضت ساخت داخلی در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹ تحویل این سازمان شد.
امینی خاطرنشان کرد: طبق آخرین گزارش واصله، از قبل اجرای این طرح تابحال بیشتر از یک میلیارد دلار از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل آمده است.

طرح شهرک تحقیقاتی و فناوری کاوش خودرو
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران در ادامه، طرح شهرک تحقیقاتی و فناوری کاوش خودرو را یکی دیگر از طرح های وزارت صمت برای ورود اکوسیستم نوآوری به صنعت خودرو نام برد.
امینی اضافه کرد: به باعث این طرح قرار است اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری خودرو با مدیریت سازمان ایدرو و همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در شهرک تحقیقاتی کاوش پیاده سازی شود تا ایده های نو و تکنولوژی های جدید در بخش های در رابطه با خودرو به محصول نهایی توسعه یافته و برای صنعتی سازی به صنایع بزرگ خودرو و شهرک های صنعتی کشور معرفی شود.

طرح ارتقای بهره وری
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت در ادامه، یکی دیگر از طرح های این معاونت در وزارت صمت را طرح ارتقای بهره وری عنوان نمود و اضافه کرد: این طرح در سال ۱۳۹۸ در این معاونت کلید خورد.
امینی افزود: به باعث این طرح فرآیندهای لازم برای ارتقای بهره وری در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور شناسایی و در چارچوب پروژه های قابل اجرا در صنایع، معادن و بازرگانی کشور پیاده سازی شده و نتایج حاصل از آن به منظور رشد اقتصادی و تأثیر آن در تولید ناخالص ملی پایش شده و به صورت دوره ای متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور اصلاح شده است.
وی اظهار نمود: این طرح الان در برخی از صنایع و معادن بزرگ کشور به مرحله اجرا در آمده و نتایج آن تا آخر سال ۱۴۰۰ گزارش خواهد شد.

طرح تحول دانشگاه صنایع و معادن ایران
امینی ضمن اشاره به طرح تحول دانشگاه صنایع و معادن ایران به عنوان یکی دیگر از طرح های وزارت صمت برای پیاده سازی اکوسیستم نوآوری در بخش صنعت و معدن اظهار داشت: به باعث این طرح مقرر شده که آموزش برای اشتغال بر مبنای مدل مهارتی- مشارکتی صنعت و دانشگاه مطابق با آموزش های دانشگاه DHBW آلمان در صنایع و معادن کشور پیاده سازی شود.
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت اظهار نمود: در این طرح پژوهشها به صورت تقاضامحور برای رفع نیازهای صنعتی و معدنی بنگاه های اقتصادی انجام و فناوری های مورد نیاز صنایع و معادن کشور به صورت تقاضا محور شناسایی و برای بومی سازی آنها اقدام خواهد شد.

طرح دره فناوری های برتر لواسان
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران همینطور طرح دره فناوری های برتر لواسان را یکی دیگر از طرح های معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت جهت استفاده و توسعه هرچه بیشتر فناوری در بخش صنعت کشور معرفی نمود.
امینی بیان نمود: به باعث این طرح قرار است اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری حوزه های صنعتی و معدنی بزرگ کشور به غیر از خودرو در اراضی لواسان متعلق به دانشگاه صنایع ومعادن ایران پیاده سازی شده تا حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع مختلف در آنجا مستقر شوند.
وی، استفاده از ظرفیت های درون دستگاهی و برون دستگاهی وزارت صمت از ایده های نو و تکنولوژی های جدید و تبدیل آنها به محصولات نهایی و معرفی به صنایع مختلف را همچون اهداف این طرح عنوان نمود.

طرح تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی وفناورانه وزارت صمت
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران همینطور در ادامه، سیاست های بالادستی و لزوم همراستا کردن فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه در رابطه با صنعت، معدن و تجارت کشور در وزارت متبوع را برای بهره وری حداکثری از ظرفیت های علمی تحقیقاتی این موسسات مورد تاکید قرار داد.
امینی طرح تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی و فناورانه وزارت صمت را در این راستا ارزیابی کرد و اظهار داشت: بر طبق این طرح فعالیتهای موسسات مذکور با مدیریت کلان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در اراضی کوی سعادت آباد دانشگاه صنایع و معادن ایران ساماندهی شده تا بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری کشور به سادگی بتوانند از ظرفیت های هم راستای این موسسات استفاده کنند.

طرح تبدیل ادارات آموزش و پژوهش استان ها به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن یکی دیگر از اهداف کلان وزارت صمت در پیاده سازی اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری های اثربخش برای ارتقای کیفی تولیدات صنعتی، معدنی و تجاری و عرضه صحیح آنها به بازارهای هدف را طرح تبدیل ادارات آموزش و پژوهش استان ها به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری عنوان نمود.
امینی تصریح کرد: عملیاتی کردن این سیاست بدون توجه به ارتقای سطح دانش شاغلین در بخش و هدایت صحیح پژوهشها و فناوری های مورد نیاز امکان پذیر نیسن.
وی افزود: در دنیای امروز توجه به علم و فناوری بعنوان رکن اصلی توسعه شناخته شده و دستیابی به این مورد بدون توجه و تمرکز ساختاری و ارتقای تشکیلاتی این بخش در سازمان های استانی بعنوان نهادهای میانی صف و ستاد برای نظارت بر راهبردهای مورد انتظار وزارت متبوع، امکان پذیر نیست.
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت خاطرنشان کرد: طبق این طرح پیشنهاد شده ادارات آموزش، پژوهش در سازمان های استانی به معاونت آموزش، پژوهش وفناوری تبدیل گشته و سه ادارات، آموزش و تربیت منابع انسانی، پژوهش، تحقیق و توسعه، فن آوری و نوآوری ذیل این معاونت تشکیل گردد.

برنامه تحقیقاتی عرضه سند حکمرانی صنعتی
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن در ادامه همینطور سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور از راه الگوبرداری ناقص از برنامه های توسعه سایر کشورها و در نظر نگرفتن الزامات و پتانسیل های کشور را سیاستی نادرست خواند و برنامه تحقیقاتی عرضه سند حکمرانی صنعتی را یکی از طرح های معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت برای تغییر این سیاست نادرست خواند.
امینی اظهار داشت: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری موسسات مربوطه و معاونت طرح و برنامه کوشیده است با تمرکز بر پتانسیل های موجود در کشور و اسناد بالادستی مرتبط سیاست های اقتصادی، سند سیاست های صنعتی کشور را با نظام ها و الزامات صنعتی کشور مطابقت دهد.
وی اضافه کرد: طبق این طرح ساختار سازمانی چابک و متناسب با سیاست ها به منظور پیاده سازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد خواهد شد.

پیشنهاد رفع موانع مالیاتی تولید بر مبنای میزان تأثیر آنها در تولید ناخالص ملی
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت در ادامه، پیشنهاد رفع موانع مالیاتی عوامل تولید بر مبنای تأثیر آنها در تولید ناخالص ملی را یکی دیگر از طرح های این معاونت در وزارت صمت برای پشتیبانی از رفع موانع مالیاتی عوامل تولید عنوان نمود.
وی تصریح کرد: دستور بررسی در مورد رفع موانع مالیاتی عوامل تولید در بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط وزیر صمت به این معاونت ابلاغ گردید.
امینی اظهار داشت: این معاونت توانسته است با مطالعه فرآیند مشوق های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و مطابقت آنها با قوانین و ضوابط موجود در کشور چالش های مالیاتی شرکتهای تولیدی و خدماتی مبتنی بر تولید را شناسایی و در سال ۱۴۰۰ به منظور پشتیبانی از تولید و رفع موانع مالیاتی آن پیشنهاد موثری به ذینفعان ارائه کند.منبع:

1400/03/04
22:43:34
0.0 / 5
586
تگهای خبر: آموزش , اجرا , بازار , پروژه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(1)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
لینک دوستان كمیاب آنلاین