داغ ترینها: ....

آرشیو مطالب : وزارت ارتباطات


پرتاب ماهواره ثریا به مدار ۷۵۰ کیلومتری با ماهواره بر قائم ۱۰۰

پرتاب ماهواره ثریا به مدار ۷۵۰ کیلومتری با ماهواره بر قائم ۱۰۰
از ۱۴ دی ماه آغاز می شود

برقراری پروازهای مسافری فرودگاه بین المللی پیام

برقراری پروازهای مسافری فرودگاه بین المللی پیام

وزیر ارتباطات پیگیر آخرین وضعیت فعالان بازداشتی حوزه فناوری

وزیر ارتباطات پیگیر آخرین وضعیت فعالان بازداشتی حوزه فناوری

چالش كمبود نیروهای صاحب تفكر دیجیتال در كشور

چالش كمبود نیروهای صاحب تفكر دیجیتال در كشور

اعلام وصول یك سوال از وزیر ارتباطات

اعلام وصول یك سوال از وزیر ارتباطات

تحویل ظفر به وزارت ارتباطات

تحویل ظفر به وزارت ارتباطات
لینک دوستان كمیاب آنلاین