داغ ترینها: ....

آرشیو مطالب : وزارت ارتباطات


وزیر ارتباطات پیگیر آخرین وضعیت فعالان بازداشتی حوزه فناوری

وزیر ارتباطات پیگیر آخرین وضعیت فعالان بازداشتی حوزه فناوری

چالش كمبود نیروهای صاحب تفكر دیجیتال در كشور

چالش كمبود نیروهای صاحب تفكر دیجیتال در كشور

اعلام وصول یك سوال از وزیر ارتباطات

اعلام وصول یك سوال از وزیر ارتباطات

تحویل ظفر به وزارت ارتباطات

تحویل ظفر به وزارت ارتباطات
لینک دوستان كمیاب آنلاین